Driebergen, 19 maart 2015 – De gemiddeld gerealiseerde groei in 2014 van de Nederlandse markt voor document- & contentmanagement en informatielogistiek is in zijn totaliteit een fractie toegenomen; van 5,7 procent in 2013 naar 6 procent in 2014. Dat blijkt uit onderzoekscijfers van Strategy Partners. Vanaf 2009 peilt het via de Business Barometer ieder half jaar het businessklimaat in de diverse marktsegmenten van de Nederlandse Document- & Contentmanagement en Informatie Logistieke Markt. De vooruitzichten ofwel de verwachtingen voor 2015 zijn gematigd positief.

Leveranciers van gespecialiseerde ECM integratiediensten, Invoice Processing en P2P oplossingen en -diensten melden over 2014 de beste resultaten. De omschakeling naar SaaS-gebaseerde verrekenmodellen – met name in het marktsegment outputsoftware en -diensten – heeft effect op de absolute omzetcijfers.

Gerealiseerde omzetgroei tweede helft 2014 – De totaalresultaten voor de tweede helft van 2014 laten zien dat 49 procent van de bedrijven een omzetgroei van 10 procent en meer heeft gerealiseerd ten opzichten van de omzet in de tweede helft van 2013. Een neutraal resultaat met een lichte omzet stijging of daling realiseerde 46 procent van de bedrijven. Slechts 5 procent van de ondernemingen noteerde een omzetdaling van meer dan 10 procent.
Hans Kaashoek, managing partner van Strategy Partners Nederland: “Deze cijfers laten een lichte verbetering zien ten opzichte van de resultaten in de eerste helft van 2014. De bedrijven in het segment ‘gespecialiseerde ECM System Integrator’ deden het erg goed.”

Gerealiseerde omzetgroei totaal 2014 – De totale groei in 2014 is in vergelijking tot 2013 een fractie toegenomen. Over het hele jaar genomen realiseerde 40 procent van de bedrijven een groei van 10 procent of meer. Ruim 56 procent van de bedrijven realiseerde een vrijwel neutraal resultaat terwijl 4 procent hun omzet met meer dan 10 procent zag verminderen. Er zijn geen ondernemingen failliet gegaan in 2014.
“Voor heel 2014 zijn de uiteindelijke resultaten toch minder geworden dan medio 2013 werd verwacht”, aldus Kaashoek.

“Veel ondernemingen hebben in 2013 vergaande kostenbesparende maatregelen genomen”, vervolgt Kaashoek. “Desondanks zijn de gerealiseerde marges in 2014 veel gematigder dan in 2013. Dat kan een gevolg zijn van de wat tegenvallende omzetresultaten.”
Van de organisaties realiseerde 42 procent een margegroei van meer dan 10 procent. Een lichte margeterugval is er voor 23 procent van de bedrijven; 9 procent meer dan 10 procent. Herindeling van het portfolio en andere verrekenmodellen hebben een effect gehad op de gerapporteerde omzet en marge. Met name de internationale ECM-leveranciers verbreden hun ECM-portfolio naar informatie management­toepassingen en realiseren hiermee additionele omzet.

Gematigd positief voor 2015

Verwachte omzetgroei eerste helft 2015 – De verwachtingen ten aanzien van de omzetgroei voor de eerste helft en het totaal van 2015 zijn positief: 91 procent van het aantal bedrijven verwacht ten opzichte van de eerste helft van 2014 in de vergelijkbare periode van 2015 een positieve omzetgroei te realiseren. 37 procent van de bedrijven denkt een groei van meer dan 10 procent. Dit is iets hoger dan over het afgelopen jaar. Dat wordt, met name in de projectrealisatie segmenten, onderbouwd door een overloop van orders en onder handen werk van eind 2014 naar begin 2015. De verwachtingen zijn het hoogst in de sector ‘gespecialiseerde ECM integrators’ en ‘Lokale ECM software en applicatie leveranciers’.

Verwachte omzetgroei totaal 2015 – De verwachte omzetgroei voor heel 2015 is positief maar als totaal iets voorzichtiger dan verleden jaar. De verwachtingen voor de rest van het jaar zijn min of meer gelijk aan die van de eerste helft; waarschijnlijk wordt het geen briljante tweede helft van het jaar. 39 procent van de ondernemingen verwacht voor het gehele jaar een groei van meer dan 10 procent te gaan realiseren. 54 procent houdt het op een bescheiden groei van 0 tot 10 procent.
“Het zijn met name de ‘lokale ECM software en applicatie’ leveranciers en leveranciers van ‘capture-software en -projecten’ die voor heel 2015 een positief resultaat denken te realiseren”, aldus Kaashoek.

Het onderzoek
Het onderzoek van Strategy Partners is gebaseerd op actuele informatie zoals door de bedrijven zelf aangeleverd. Gevraagd wordt naar de procentueel betere of slechtere werkelijke prestatie van de onderneming of de business unit over de afgelopen periode. Dit wordt aangevuld met de verwachte betere of slechtere prestatie voor het komende half jaar, het gehele huidige jaar en het gehele daarop volgende jaar; zowel voor de omzet als de marge. Het wordt vergeleken met de werkelijke prestaties in dezelfde periode een jaar ervoor.
De publicatie is gebaseerd op de informatie van 41 ingevulde enquêtes van in totaal 60 leveranciers van producten en diensten in de diverse sectoren met een minimale omzet in Nederland van € 1,0 miljoen.
De werkelijk gerealiseerde resultaten in de tweede helft van 2014 en totaal 2014 en de verwachtingen voor de eerste helft en het totaal van 2015 van alle bedrijven tezamen worden beschreven. Aanvullend zijn de werkelijke resultaten uitgesplitst naar marktsegmenten.

Strategy Partners – Willem van Abcoudelaan 11 – 3971 AA Driebergen – 0343 514882 – [email protected] – www.strategy-partners.nl

Over Strategy Partners
Strategy Partners is een innovatieve analyseorganisatie met research- en adviesactiviteiten in specifieke ECM- en BPM-segmenten van de IT-markt. Zij levert resultaatgedreven, pragmatische en direct uitvoerbare adviezen die organisaties helpen oplossingen of systemen te verkrijgen en effectief in gebruik te nemen. De onderzoek- en adviesdiensten ondersteunen tevens bedrijven die betrokken zijn bij mergers/acquisities en strategische allianties. Voor IT-leveranciers, systeemintegrators en diensten­leveranciers worden cruciale “go-to-market”-strategieën, actuele marktkwalificatie en -segmentatie en gedetailleerde analyse en informatie geleverd om de markten in Europa te bedienen en te benutten. Voor meer informatie zie: www.strategy-partners.nl.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *