ARCADIS de onderneming die internationaal advies, ontwerp- ingenieurs- en managementdiensten levert, bevestigt vandaag de verlenging van het facility management contract van ARCADIS AQUMEN met SABIC. ARCADIS AQUMEN is een joint venture van ARCADIS met het Engelse Carillion. De verlenging geldt voor een periode van

3 + 1 jaar met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2010. In het nieuwe contract wordt de nadruk gelegd op verdere standaardisering van de dienstverlening zonder dat op kwaliteit wordt ingeboet. De totale waarde van het contract bedraagt circa € 25 miljoen. Verdere financiële details zijn niet bekendgemaakt.

 

ARCADIS AQUMEN verzorgt facility management diensten op de bedrijfslocaties en kantoren van SABIC. De activiteiten bestaan onder andere uit de inkoop en het management van intern gebouwenonderhoud, catering, schoonmaak, bewaking, logistieke diensten en personenvervoer. Het contract bevat ook doelstellingen voor verdere kostenbesparingen die met behulp van ARCADIS AQUMEN moeten worden gerealiseerd.

"SABIC is tevreden over onze diensten en daagt ons uit om de kwaliteit verder te verbeteren tegen lagere kosten. Vanwege onze onafhankelijke positie en grote ervaring op dit terrein kunnen we hierin een prima rol vervullen. Bovendien draagt onze inspanning bij aan het verbeteren van de hospitality functie van dit Europese hoofdkantoor, ook een belangrijke doelstelling van SABIC," aldus Bernt Bouwmeester, directeur van ARCADIS AQUMEN.

ARCADIS AQUMEN richt zich op het verlenen van facility management diensten en ging in september 2002 van start.

ARCADIS is een internationale onderneming die advies, ontwerp-, ingenieurs- en managementdiensten levert op de gebieden infrastructuur, water, milieu en gebouwen. We verbeteren mobiliteit, duurzaamheid en de kwaliteit van leven, door balans aan te brengen in de gebouwde en natuurlijke leefomgeving. ARCADIS ontwikkelt, ontwerpt, implementeert, onderhoudt en exploiteert projecten voor bedrijven en overheden. Met 15.000 medewerkers en EUR 1,8 miljard omzet, heeft de onderneming een uitgebreid internationaal netwerk dat steunt op sterke lokale marktposities. ARCADIS ondersteunt UN-HABITAT met kennis en expertise om de leefomstandigheden in snel groeiende steden over de hele wereld te verbeteren. Bezoek ons op www.arcadis.com

 

Einde persbericht


Overname Persbericht:

Overname van bovenstaand persbericht is, met inachtneming van onze algemene voorwaarden, toegestaan met bronvermelding: "Bron: AllePersberichten.nl".


Disclaimer:

AllePersberichten.nl velt geen oordeel over de juistheid en/of volledigheid van de geboden informatie in bovenstaand persbericht en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele tekortkomingen.