Persbericht: veertig jaar actief voor Jantje Beton

http://www.allepersberichten.nl/persbericht/14412/1/veertig-jaar-actief-voor-Jantje-Beton/

AllePersberichten.nl - http://www.allepersberichten.nl

Informatie Persbericht
Door : Jantje Beton
Gepubliceerd op : 14-07-2010
Beknopte beschrijving: :P E R S B E R I C H T  Veertig jaar actief voor Jantje Beton “Met die oude metalen collectebussen was het wel eens friemelen


Persbericht : veertig jaar actief voor Jantje Beton

veertig jaar actief voor Jantje Beton

P E R S B E R I C H T

 

Veertig jaar actief voor Jantje Beton

 

“Met die oude metalen collectebussen was het wel eens friemelen aan de deur. Als mensen dan een briefje van tien gaven, dan moesten ze het er echt in duwen.” In 1969 begon Mart Sleegers als collectant voor Jantje Beton. Om hem te bedanken voor zijn tomeloze inzet, werd  hij dinsdag 13 juli  in Speeltuinvereniging Kabouterdorp in het zonnetje gezet.

“Ik heb alleen maar positieve ervaringen”, aldus de 55 jarige Sleegers. “Ik collecteerde altijd voor de kinderen in onze eigen wijk, met dat geld werd dan onze speeltuin opgeknapt. Iedereen wist wat er met het geld gebeurde, dus het ging altijd vrij makkelijk.”

Jaren later toen zijn eigen speeltuinvereniging niet meer meedeed aan de collecte, nam hij een nog intensievere taak op zich: hij werd coördinator. Hij regelde de collecte op lokaal niveau. Hij maakte ieder jaar een wijkindeling zodat de verschillende verenigingen niet in dezelfde straat gingen collecteren. Ook  bestelde hij de materialen, zorgde voor de financiële afwikkeling en publiciteit op lokaal niveau. Na 22 jaar is hij ook hiermee gestopt.  Jantje Beton wil Mart Sleegers hartelijk bedanken voor zijn inzet de afgelopen veertig jaar. Onder valse voorwendselen wordt hij naar de speeltuinvereniging ‘gelokt’ waar Rob van Gaal, directeur van Jantje Beton en Véronique Betonville, projectleider van de Jantje Beton Collecte hem verrassen.

Elk jaar collecteren ruim 1.900 jeugdorganisaties voor Jantje Beton. Zij mobiliseren gezamenlijk 40.000 collectanten uit hun achterban. Daarnaast zorgen 850 coördinatoren ervoor dat door heel Nederland de collecte goed gestroomlijnd loopt. Jantje Beton is erg dankbaar voor de inzet van deze vrijwilligers.

De Jantje Beton Collecte is een unieke collecte in Nederland. De helft van de opbrengst van de collecte kan de jeugdorganisatie namelijk investeren in meer buiten speel- en spelplezier voor hun eigen leden. Daarnaast helpen deze organisaties ook alle kinderen in Nederland doordat Jantje Beton de andere helft investeert in speelmogelijkheden in de buurt. Jantje Beton streeft ernaar om woonomgevingen van kinderen weer speelvriendelijk te maken, zodat kinderen meer buitenspelen.

Dag:                                                  dinsdag 13 juli 2010

Tijd:                                                   10.30 uur

Waar:                                                SV Kabouterdorp, Jacobsdreef 34 in Veldhoven

Wie:                                                  Rob van Gaal, directeur Jantje Beton

                                                         Véronique Betonville, projectleider Jantje Beton Collecte

13 juli 2010