Persbericht: ARCADIS beoordeelt sluis- en stuwcomplexen in Neder Rijn en Lek 

http://www.allepersberichten.nl/persbericht/14457/1/ARCADIS-beoordeelt-sluis-en-stuwcomplexen-in-Neder-Rijn-en-Leknbsp/

AllePersberichten.nl - http://www.allepersberichten.nl

Informatie Persbericht
Door : Arcadis
Gepubliceerd op : 19-07-2010
Beknopte beschrijving: :Advies en ingenieursorganisatie ARCADIS beoordeelt in opdracht van Rijkswaterstaat drie sluis- en stuwcomplexen in de Neder Rijn & Lek o


Persbericht : ARCADIS beoordeelt sluis- en stuwcomplexen in Neder Rijn en Lek 

ARCADIS beoordeelt sluis- en stuwcomplexen in Neder Rijn en Lek 

Advies en ingenieursorganisatie ARCADIS beoordeelt in opdracht van Rijkswaterstaat drie sluis- en stuwcomplexen in de Neder Rijn & Lek op betrouwbaarheid en operationele beschikbaarheid. Aan het einde van het jaar dient de opdracht te zijn afgerond. De opdrachtsom bedraagt ongeveer 1,5 miljoen euro. Dat maakte ARCADIS zondag bekend.

Het project Risicio Inventarisatie Natte Kunstwerken Sluis- en stuwcomplexen beoordeelt bestaande complexen in Driel, Amerongen en Hagestein. De complexen Amerongen en Hagestein zijn voorzien van waterkrachtcentrales. ARCADIS gaat na hoe het stuwregime de energieopwekking kan optimaliseren. Verder komt er in een aantal stappen een onderbouwd oordeel over de kwaliteit van de functievervulling van de sluizen en stuwen. De eisen die door Rijkswaterstaat en de wetgeving worden gesteld  aan de betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid en veiligheid zijn bepalend voor het oordeel over het complex.

De drie complexen hebben een waterbeheer- en verkeersfunctie. Het sluis- en stuwcomplex in Driel wordt de kraan van Nederland genoemd. De waterhuishouding in Noord-Nederland en het IJsselmeer gebied is afhankelijk van het functioneren van stuwcomplex Driel. Het stuwpand Hagestein- Amerongen bepaalt de waterstand in het Amsterdam Rijn-Kanaal.

Volgens algemeen directeur Rob Mooren van ARCADIS Nederland is een onderdeel van de aanpak om samen met Rijkswaterstaat te inventariseren hoe de beschikbaarheid van de Neder-Rijn – Lek corridor zich verhoudt tot de Rijn-Waal corridor en het aansluitende Amsterdam-Rijnkanaal. ,,We betrekken hierbij de Akte van Mannheim, waarin staat dat de corridor 24 uur per dag gedurende zeven dagen per week beschikbaar moet zijn voor de beroepsvaart.’’