ARCADIS (EURONEXT: ARCAD), de onderneming die internationaal adviezen, ontwerpen, ingenieurs- en managementdiensten levert, heeft een grote opdracht verworven voor de milieukundige begeleiding en directievoering van de sanering van asbestwegen rondom Goor en Harderwijk. In twee jaar tijd worden ruim duizend locaties gesaneerd. De sanering wordt gefinancierd door het ministerie van VROM, maar het contract verloopt via de Dienst Landelijk Gebied (DLG) van het ministerie van LNV en geldt voor de derde fase van de Saneringsregeling Asbestwegen. DLG heeft voor de uitvoering van deze derde fase het Projectbureau Saneringsregeling Asbestwegen derde fase ingesteld. ARCADIS heeft ook in de tweede fase voor 450 locaties de milieukundige begeleiding en directievoering verzorgd. Met dit contract is een omzet gemoeid van bijna 10 miljoen euro.

In Nederland waren vroeger twee grote asbestfabrieken in bedrijf. Het ging om Eternit in Goor en Asbestona in Harderwijk. Rondom deze fabrieken is asbestafval op grote schaal gebruikt om onverharde wegen en erven te voorzien van een halfverharding. Rond 1980 ontstond onrust omdat men begon te vermoeden dat asbest schadelijk is. Later werd aangetoond dat door inademing van asbestvezels er een sterk verhoogde kans is op specifieke vormen van kanker. Om het gezondheidsrisico van asbestvezels weg te nemen, is door VROM de Saneringsregeling Asbestwegen gestart.

“De omvang en doorlooptijd van deze opdracht stellen hoge eisen aan organiserend vermogen en beschikbaarheid van capaciteit. Door de combinatie van projectmanagement, milieukundige expertise en grote ervaring op het gebied van veiligheid en gezondheid zijn wij bij uitstek in staat deze grote klus te klaren”, aldus Rob Mooren, algemeen directeur van ARCADIS Nederland.

 

Einde persbericht


Overname Persbericht:

Overname van bovenstaand persbericht is, met inachtneming van onze algemene voorwaarden, toegestaan met bronvermelding: "Bron: AllePersberichten.nl".


Disclaimer:

AllePersberichten.nl velt geen oordeel over de juistheid en/of volledigheid van de geboden informatie in bovenstaand persbericht en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele tekortkomingen.