ARCADIS (EURONEXT: ARCAD), de onderneming die internationaal adviezen, ontwerpen, ingenieurs- en managementdiensten levert, heeft een contract getekend met het Delta Stewardship Council in de Amerikaanse staat Californië. ARCADIS zal voor deze organisatie optreden als onafhankelijk adviseur. Het werk heeft betrekking op vraagstukken rondom watermanagement en het herstel van moerasgebieden. Dit is een belangrijk watermanagementcontract voor ARCADIS in de regio en vloeit voort uit de uitgebreide expertise van de onderneming op dit gebied. Het werk zal direct beginnen. NewFields en Deltares werken onder leiding van ARCADIS mee aan dit contract.
Het Delta Stewardship Council is een nieuw agentschap in Californië verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een nieuw deltaplan voor de Sacramento-San Joaquin Delta in de staat. Deze delta, 80 km oostelijk van San Francisco, voorziet 25 miljoen mensen van drinkwater en is van groot belang voor de Californische landbouw. Het ecosysteem is de afgelopen decennia sterk veranderd en heeft te kampen met verouderde dijken, bodemdaling, zeewaterspiegelstijging en verslechtering van de waterkwaliteit.
ARCADIS zal de Council adviseren over de ontwikkeling en inhoud van het Bay-Delta Conservation Plan (BDCP) en de mogelijke opname daarvan in het grotere Delta Plan waaraan momenteel wordt gewerkt. BDCP is een apart programma waarin onderzoek wordt gedaan naar alternatieven voor watervoorziening en het herstel van moerasgebieden om zo de leveringszekerheid van water aan het drogere Zuid-Californië te vergroten en het gevoelige ecosysteem van de Sacramento-San Joaquin Delta te helpen herstellen. De te bestuderen alternatieven omvatten een kanaal of tunnel met een lengte van 65 km en verschillende locaties voor het herstel van 30.000 hectare moerasgebied. De totale kosten voor de realisatie van de verschillende alternatieven worden geraamd op $8 tot $15 miljard.
“Dit is een uniek project waarbij veel verschillende belangen rondom water in een moeilijke technische en politieke omgeving tot elkaar moeten worden gebracht”, aldus Steve Blake, lid van de Raad van Bestuur van ARCADIS en verantwoordelijk voor de Amerikaanse activiteiten. “Dit project versterkt onze positie in de watermarkt in Californië, waarin we een verdere groei verwachten, ook onder invloed van klimaatverandering. We zijn voor deze opdracht geselecteerd op basis van onze lange historie in watermanagement in Nederland, onze uitgebreide ervaring rondom de delta van de Mississippi rivier, de Everglades in Florida en de Chesapeake Bay, evenals onze sterke milieuachtergrond in Californië.”

ARCADIS is een internationale onderneming die advies, ontwerp-, ingenieurs- en managementdiensten levert op de gebieden infrastructuur, water, milieu en gebouwen. We verbeteren mobiliteit, duurzaamheid en de kwaliteit van leven, door balans aan te brengen in de gebouwde en natuurlijke leefomgeving. ARCADIS ontwikkelt, ontwerpt, implementeert, onderhoudt en exploiteert projecten voor bedrijven en overheden. Met 15.000 medewerkers en 1,8 miljard euro omzet, heeft de onderneming een uitgebreid internationaal netwerk dat steunt op sterke lokale marktposities. ARCADIS ondersteunt UN-HABITAT met kennis en expertise om de leefomstandigheden in snel groeiende steden over de hele wereld te verbeteren. Bezoek ons op www.arcadis.com

 

Einde persbericht


Overname Persbericht:

Overname van bovenstaand persbericht is, met inachtneming van onze algemene voorwaarden, toegestaan met bronvermelding: "Bron: AllePersberichten.nl".


Disclaimer:

AllePersberichten.nl velt geen oordeel over de juistheid en/of volledigheid van de geboden informatie in bovenstaand persbericht en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele tekortkomingen.