Persbericht: ARCADIS haalt hoogste certificaat CO2 Ladder 

http://www.allepersberichten.nl/persbericht/15657/1/ARCADIS-haalt-hoogste-certificaat-CO2-Laddernbsp/

AllePersberichten.nl - http://www.allepersberichten.nl

Informatie Persbericht
Door : Arcadis
Gepubliceerd op : 27-10-2010
Beknopte beschrijving: :ARCADIS Nederland heeft als eerste advies- en ingenieursorganisatie in Nederland de hoogste trede van de CO2-prestatieladder van spoorbeheer


Persbericht : ARCADIS haalt hoogste certificaat CO2 Ladder 

ARCADIS haalt hoogste certificaat CO2 Ladder 
ARCADIS Nederland heeft als eerste advies- en ingenieursorganisatie in Nederland de hoogste trede van de CO2-prestatieladder van spoorbeheerder ProRail gehaald. Het gaat om niveau 5, aldus ARCADIS woensdag. Om dit niveau te halen voerde ARCADIS verschillende veranderingen door op het gebied van de bedrijfsvoering. Huisvesting en mobiliteit wegen zwaar in de CO2 voetafdruk van een advies- en ingenieursbureau. Daarom werkt ARCADIS aan een leasewagenpark dat aan bepaalde eisen voldoet. Tevens werkt de onderneming aan efficiëntere mobiliteit.

 Tegelijkertijd organiseert het bureau workshops voor klanten waarin wordt verteld hoe een gedegen CO2-beleid kan bijdragen de bedrijfsvoering. Ook zijn inkoopvoorwaarden veranderd om zo de duurzaamheidsprestaties van contractpartners aan te tonen. Er zijn afspraken gemaakt over de reductie van CO2-uitstoot in de toekomst en het initiëren van initiatieven om klimaatveranderingen tegen te gaan. In de loop van de jaren wegen prestaties op het gebied van CO2 reductie steeds zwaarder mee. Er zijn rapportages over de behaalde prestaties, energiebeleid en duurzaamheid die deels voor iedereen toegankelijk zijn. ARCADIS wil transparant zijn en opgedane kennis delen met alle stakeholders.

 In de toekomst wegen overheden en bedrijven bij aanbestedingen steeds vaker het beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen van de inschrijvers mee. ARCADIS heeft laten zien dat duurzaamheid binnen de onderneming hoog op de agenda staat. Daarover zijn ook kwantitatieve afspraken gemaakt, waarover wordt gerapporteerd.

 Het verkrijgen van de CO2-prestatieladder brengt voordelen met zich mee. ARCADIS krijgt een gunningsvoordeel van 10 procent bij aanbestedingen. ProRail bepaalt per aanbesteding of de CO2-prestatieladder van toepassing is. Dit wordt vermeld in de aanbestedingsleidraad.