Persbericht: ARCADIS HAALT HOOGSTE CERTIFICAAT CO2 LADDER 

http://www.allepersberichten.nl/persbericht/15664/1/ARCADIS-HAALT-HOOGSTE-CERTIFICAAT-CO2-LADDERnbsp/

AllePersberichten.nl - http://www.allepersberichten.nl

Informatie Persbericht
Door : Arcadis
Gepubliceerd op : 27-10-2010
Beknopte beschrijving: :ARCADIS Nederland is als eerste advies- en ingenieursorganisatie in Nederland gecertificeerd op niveau 4 voor de CO2-prestatieladder van spo


Persbericht : ARCADIS HAALT HOOGSTE CERTIFICAAT CO2 LADDER 

ARCADIS HAALT HOOGSTE CERTIFICAAT CO2 LADDER 

ARCADIS Nederland is als eerste advies- en ingenieursorganisatie in Nederland gecertificeerd op niveau 4 voor de CO2-prestatieladder van spoorbeheerder ProRail. In januari behaalde ARCADIS niveau 3. Van bedrijven met zo’n certificaat wordt verwacht dat zij hun ‘eigen huis’ op orde hebben en nauwkeurig in beeld hebben hoe duurzaam (onder meer energieverbruik, CO2-uitstoot) er wordt gewerkt. Ook dient het bedrijf plannen te hebben om de CO2-uitstoot in de toekomst verder terug te brengen.

Het verschil tussen niveau 3 en 4 zit vooral in de detaillering, verdieping en verbreding van kennis van CO2-emissies. We hebben beter inzicht in de aangrijpingpunten van onze CO2-reductie. Via de website geven we informatie over onze kennis, ons energiebeleid, CO2-reducties en initiatieven in de sector, waar andere partijen gebruik van kunnen maken, aldus ARCADIS maandag.

Steeds vaker wegen overheden en bedrijven bij aanbestedingen het beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen van de inschrijvers mee. ARCADIS heeft laten zien dat duurzaamheid binnen de onderneming hoog op de agenda staat. Daarover zijn kwantitatieve afspraken gemaakt, waarover wordt gerapporteerd. Het certificaat in het kader van de CO2-prestatieladder brengt ook voordelen met zich mee. ARCADIS krijgt een gunningsvoordeel bij aanbestedingen. ProRail bepaalt per aanbesteding of de CO2-prestatieladder van toepassing is. Dit wordt vermeld in de aanbestedingsleidraad.