Persbericht: ARCADIS wint 1e prijs met een prijsvraag over de verbetering biodiversiteit 

http://www.allepersberichten.nl/persbericht/16021/1/ARCADIS-wint-1e-prijs-met-een-prijsvraag-over-de-verbetering-biodiversiteitnbsp/

AllePersberichten.nl - http://www.allepersberichten.nl

Informatie Persbericht
Door : Arcadis
Gepubliceerd op : 24-11-2010
Beknopte beschrijving: :ARCADIS heeft de eerste prijs gewonnen van een prijsvraag over biodiversiteit die door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Inn


Persbericht : ARCADIS wint 1e prijs met een prijsvraag over de verbetering biodiversiteit 

ARCADIS wint 1e prijs met een prijsvraag over de verbetering biodiversiteit 
ARCADIS heeft de eerste prijs gewonnen van een prijsvraag over biodiversiteit die door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie is uitgeschreven. Het prijswinnende idee is Agrinvest, de herintroductie van het coulisselandschap.

De inzending bestaat uit de deelname van onze collega's Alba Santos dos Campos, Gino Smeulders, Arjan Schoenmakers en Martin Voorma. Met de herintroductie wordt bedoeld dat langs de landerijen nieuwe stroken bomen worden aangelegd om de migratiemogelijkheden van fauna en het creëren van nieuwe habitat voor flora en insecten te verbeteren. Het bijkomende voordeel is een verbetering van het oppervlaktewater door het fungeren als een bufferstrook van afspoelende nutriënten van het landbouwperceel. 

Het plan is dat ARCADIS de bomenstroken aanlegt, waarbij de industrie meebetaalt aan de aanlegkosten. Een andere medefinancierder is het Waterschap vanwege de verbeterende eigenschappen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Nadat de bomen zijn volgroeid, wordt de biomassa geoogst om er brandstof voor een energiecentrale van te maken, waarbij de landeigenaar een deel van de opbrengst krijgt ter compensatie van het gebruik van zijn perceel. De overige opbrengst is voor ARCADIS is.

De prijs van 15.000 euro is woensdag 24 november in Artis Amsterdam door de Engelse schrijver Redmond O’Hanlon uitgereikt.