ARCADIS en de faculteit Civiele techniek en Geowetenschappen van de Technische Universiteit Delft gaan nauwer samenwerken op het gebied van onderzoek en onderwijs. ARCADIS hecht groot belang aan goed wetenschappelijk onderwijs voor zowel ingenieurs als promovendi en onderschrijft het belang van gedegen en vraaggestuurd onderzoek. De samenwerking vindt plaats in het kader van het vernieuwingsplan van Civiele techniek en richt zich met name op onderwerpen gerelateerd aan het wonen en werken in de delta. De samenwerkingsovereenkomst is eind 2010 ondertekend door Louis de Quelerij van de faculteit CiTG en Rob Mooren van ARCADIS.

In de overeenkomst is vastgelegd hoe ARCADIS de komende vijf jaar een inhoudelijke en materiële bijdrage gaat leveren aan de faculteit CiTG op de verschillende thema’s zoals deltatechnologie, transport, bouw en infrastructuur. ARCADIS neemt ondermeer deel aan een aantal thematische adviesgroepen.

Tevens is in het kader van deze samenwerkingsovereenkomst afgesproken dat Jan van Overeem van de Divisie Water van ARCADIS gedurende 1 dag per week werkzaam zal zijn als Universitair Hoofddocent bij de afdeling Waterbouwkunde van de faculteit CiTG. Jan zal zich met name richten op het geven van onderwijs en het doen van onderzoek op het gebied van kustwaterbouwkunde.

Tot slot stelt ARCADIS een groot aantal plaatsen beschikbaar voor afstudeerders en promovendi en levert ARCADIS onderwijsbijdragen in de vorm van gastdocentschappen.

 

Einde persbericht


Overname Persbericht:

Overname van bovenstaand persbericht is, met inachtneming van onze algemene voorwaarden, toegestaan met bronvermelding: "Bron: AllePersberichten.nl".


Disclaimer:

AllePersberichten.nl velt geen oordeel over de juistheid en/of volledigheid van de geboden informatie in bovenstaand persbericht en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele tekortkomingen.