Advies- en ingenieursorganisatie ARCADIS heeft van Rijkswaterstaat de opdracht gekregen om twaalf sluiscomplexen in het Twentekanaal, het IJsselmeergebied en de Zuid Willemsvaart te analyseren en te inspecteren. Rijkswaterstaat krijgt hiermee inzicht in de staat van het onderhoud en het functioneren van de complexen. Hiermee kan bepaald worden of er iets moet gebeuren aan de beschikbaarheid en de betrouwbaarheid voor de scheepvaart en hoeveel kosten daarmee gemoeid zijn. De opdracht maakt deel uit van het programma Risico Inventarisatie Natte Kunstwerken (RINK). De omzet voor ARCADIS bedraagt circa 2 miljoen euro. Dat maakte ARCADIS zondag bekend.

De opdracht zal het hele jaar in beslag nemen. ARCADIS onderzoekt de ontwerpuitgangspunten van de sluizen met de huidige normen en belastingen. De staat van de objecten wordt met inspecties in kaart gebracht. Het unieke aan deze werkwijze is de combinatie van de nieuwste functie-eisen, het oorspronkelijke ontwerp en de integrale inspecties. Het resultaat geeft aan wat er moet gebeuren aan functieverbetering en bijbehorende renovatie zodat betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid en de veiligheid van de sluizen weer aan de huidige eisen voldoen.

Afgelopen jaar heeft ARCADIS de sluis- en stuwcomplexen in de Neder-Rijn en Lek onderzocht en de kennis die is opgedaan is meegenomen in het plan van aanpak voor analyse en inspectie van de twaalf sluiscomplexen. Met RINK wordt een ingenieursvraagstuk in een maatschappelijk perspectief gezet. ,,De beschikbaarheid van een vaarweg wordt grotendeels bepaald door de passage van een sluiscomplex’’, aldus algemeen directeur Rob Mooren van ARCADIS Nederland. ,,De betrouwbaarheid van een passage is vervolgens weer afhankelijk van de benodigde kosten om het complex te onderhouden. Met de veelzijdigheid van ARCADIS gaan wij dit alles in kaart brengen.’’
 

 

Einde persbericht


Overname Persbericht:

Overname van bovenstaand persbericht is, met inachtneming van onze algemene voorwaarden, toegestaan met bronvermelding: "Bron: AllePersberichten.nl".


Disclaimer:

AllePersberichten.nl velt geen oordeel over de juistheid en/of volledigheid van de geboden informatie in bovenstaand persbericht en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele tekortkomingen.