ARCADIS is actief betrokken bij de nasleep van de brand op Moerdijk. Dochteronderneming ARCADIS Aqumen FM (AAFM) regelt in opdracht van het Havenschap Moerdijk het parkmanagement van de openbare ruimte. AAFM en ARCADIS brengen samen de impact van de brand op de openbare ruimte in kaart en organiseren de herstelwerkzaamheden. Zo is ARCADIS onder meer betrokken bij: het opzetten en instandhouden van verkeersafzettingen en verkeersregelingen tijdens en na de brand het verwijderen van (verontreinigd) bluswater uit het rioolgemaal en reinigen en inspecteren van het rioolstelsel de problematiek van de afwatering, verwerking van het vrijkomende regenwater dat niet via de verontreinigde riolering afgevoerd kan worden onderzoek naar de effecten van verontreinigd bluswater op de bodemkwaliteit van de openbare ruimte (bermen, weg, spoor) de afstemming overleg met het Havenschap over de te nemen acties, voortgang, financiële implicaties, vervolg aanpak etc. overleg met onder meer waterschap, Rijkswaterstaat en gemeente gericht op afstemming van hun activiteiten in het  openbaar gebied Specialisten op het gebied van Health & Safety zien er op toe dat onze specialisten hun werk veilig en zonder persoonlijke risico’s uitvoeren.  

Einde persbericht


Overname Persbericht:

Overname van bovenstaand persbericht is, met inachtneming van onze algemene voorwaarden, toegestaan met bronvermelding: "Bron: AllePersberichten.nl".


Disclaimer:

AllePersberichten.nl velt geen oordeel over de juistheid en/of volledigheid van de geboden informatie in bovenstaand persbericht en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele tekortkomingen.