ARCADIS PRESENTATIE JAARCIJFERS 2010
LIVE TE VOLGEN OP INTERNET VIA WEBCAST

Datum en tijd:
Maandag 7 maart 2011
15.00 uur analistenbijeenkomst en conference call/webcast

ARCADIS (NYSE Euronext: ARCAD) zal op 7 maart aanstaande vóór beurs de resultaten bekendmaken van het jaarcijfers 2010. De hieraan gekoppelde analistenbijeenkomst en conference call (in het Engels, aanvang 15:00 uur) zullen live worden uitgezonden via een webcast. CEO Harrie Noy en CFO Renier Vree geven daarin een nadere toelichting op de cijfers.

Geïnteresseerden kunnen meeluisteren via een link op de beleggerpagina van ARCADIS: http://ir.arcadis.com. Bezoek voorafgaand aan de start van de webcast de website om u te registreren en te controleren of u over de juiste software beschikt. Na afloop van de webcast wordt een archiefexemplaar via dezelfde website beschikbaar gemaakt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Joost Slooten, ARCADIS NV, tel: 020-201-1083;
mobiel 06 27061880; e-mail: joost.slooten@arcadis.com.

Over ons:
ARCADIS is een internationale onderneming die advies, ontwerp-, ingenieurs- en managementdiensten levert op de gebieden infrastructuur, water, milieu en gebouwen. We verbeteren mobiliteit, duurzaamheid en de kwaliteit van leven, door balans aan te brengen in de gebouwde en natuurlijke leefomgeving. ARCADIS ontwikkelt, ontwerpt, implementeert, onderhoudt en exploiteert projecten voor bedrijven en overheden. Met 15.000 medewerkers en EUR 2 miljard omzet, heeft de onderneming een uitgebreid internationaal netwerk dat steunt op sterke lokale marktposities. ARCADIS ondersteunt UN-HABITAT met kennis en expertise om de leefomstandigheden in snel groeiende steden over de hele wereld te verbeteren. Bezoek ons op www.arcadis.com

 

Einde persbericht


Overname Persbericht:

Overname van bovenstaand persbericht is, met inachtneming van onze algemene voorwaarden, toegestaan met bronvermelding: "Bron: AllePersberichten.nl".


Disclaimer:

AllePersberichten.nl velt geen oordeel over de juistheid en/of volledigheid van de geboden informatie in bovenstaand persbericht en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele tekortkomingen.