ARCADIS (NYSE EURONEXT: ARCAD), de onderneming die internationaal adviezen, ontwerpen, ingenieurs- en managementdiensten levert, heeft vandaag bekendgemaakt dat de onderneming een contract heeft getekend met de Naval Facilities Engineering Command (NAFVAC) gevestigd te San Diego in de Amerikaanse staat Californië. ARCADIS is een van slechts zes ondernemingen die betrokken zijn bij dit contract voor het Amerikaanse Ministerie van Defensie dat een maximale totale waarde heeft van $500 miljoen voor vijf jaar. ARCADIS heeft onder dit contract al een eerste opdracht ontvangen ter waarde van $0,4 miljoen waarmee het werk dus direct is begonnen.

Onder het contract zal ARCADIS vooral milieutaken verrichten waaronder ingenieurs- en adviesdiensten betreffende de sanering van vervuilde locaties. Het meeste werk zal in het zuidwesten van de Verenigde Staten worden uitgevoerd, waarvan het overgrote deel in Californië. Ook kan een klein deel van de projecten plaatsvinden in Alaska of in de staten in het noordwesten van de V.S. ARCADIS heeft op milieugebied een langjarige relatie met het Amerikaanse Ministerie van Defensie en werkt al aan verschillende wereldwijde en Amerikaanse raamcontracten voor het ministerie.

Steve Blake, lid van de Raad van Bestuur van ARCADIS en CEO van de Amerikaanse activiteiten zei: “ARCADIS heeft een sterke reputatie en uitstekende vaardigheden op het gebied van prestatiegedreven milieusaneringen die keer op keer hun waarde hebben bewezen in contracten voor het Ministerie van Defensie. Onze eerdere successen waren ongetwijfeld een belangrijk element bij onze selectie voor dit nieuwe contract. Dit versterkt ook onze positie in de belangrijke Californische milieumarkt.”

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joost Slooten, ARCADIS NV, tel: 020 2011083, of buiten kantooruren mobiel: 06 2706 1880, e-mail: joost.slooten@arcadis.com


Over ARCADIS:
ARCADIS is een internationale onderneming die advies, ontwerp-, ingenieurs- en managementdiensten levert op de gebieden infrastructuur, water, milieu en gebouwen. We verbeteren mobiliteit, duurzaamheid en de kwaliteit van leven, door balans aan te brengen in de gebouwde en natuurlijke leefomgeving. ARCADIS ontwikkelt, ontwerpt, implementeert, onderhoudt en exploiteert projecten voor bedrijven en overheden. Met 16.000 medewerkers en EUR 2 miljard omzet, heeft de onderneming een uitgebreid internationaal netwerk dat steunt op sterke lokale marktposities. ARCADIS ondersteunt UN-HABITAT met kennis en expertise om de leefomstandigheden in snel groeiende steden over de hele wereld te verbeteren. Bezoek ons op www.arcadis.com

 

Einde persbericht


Overname Persbericht:

Overname van bovenstaand persbericht is, met inachtneming van onze algemene voorwaarden, toegestaan met bronvermelding: "Bron: AllePersberichten.nl".


Disclaimer:

AllePersberichten.nl velt geen oordeel over de juistheid en/of volledigheid van de geboden informatie in bovenstaand persbericht en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele tekortkomingen.