Wij hebben IUCN NL’s Leaders for Nature Forum Award gewonnen. Volgens de onafhankelijke jury kwam ons team met het beste plan om het bedrijf duurzamer te maken. De komende vijf jaar nemen wij in adviezen de effecten van projecten op de biodiversiteit mee. Bovendien zetten wij ons in voor bescherming van de vuursalamander, ons beeldmerk.

Ons plan kwam volgens de jury als beste uit de bus omdat het team niet alleen focust op het verminderen van negatieve effecten op biodiversiteit en ecosystemen. Het gaat ook in op het creëren van een positieve effecten op de natuur. Daarnaast sprak de jury met lof over de lange termijn strategie die door het team is uitgedacht.

Door middel van een 'open source' aanpak is het de bedoeling dat andere bedrijven op dezelfde wijze als ARCADIS aan de slag kunnen met het actieplan. IUCN NL’s, Leaders for Nature Forum Award is samen met jonge professionals in het leven geroepen om groen ondernemen niet alleen bij duurzaamheidmedewerkers maar op alle niveaus in de bedrijven te stimuleren. In totaal hebben veertien grote bedrijven, waaronder DSM, Shell, Eneco, ABN AMRO en Philips, meegedongen naar de award. In het team zaten Tim Smit, Irma Bakkers, Bram van Beek, Sylvia Laurensse, Bibi Bregman, Diederick Manné, Marc Raessen, Stephanie van Herpen, Bianca Nijhof, Henk Wilbers en Lidewij de Haas.

 

 

Einde persbericht


Overname Persbericht:

Overname van bovenstaand persbericht is, met inachtneming van onze algemene voorwaarden, toegestaan met bronvermelding: "Bron: AllePersberichten.nl".


Disclaimer:

AllePersberichten.nl velt geen oordeel over de juistheid en/of volledigheid van de geboden informatie in bovenstaand persbericht en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele tekortkomingen.