ARCADIS (NYSE EURONEXT: ARCAD), de onderneming die internationaal adviezen, ontwerpen, ingenieurs- en managementdiensten levert, heeft kort geleden samen met UN-HABITAT, het agentschap van de Verenigde Naties (VN) dat als taak heeft de leefomstandigheden van mensen te verbeteren, de 13e missie afgerond van het ARCADIS Shelter programma. Hiermee is het eerste jaar afgesloten van een driejarige partnership waarin beide partijen werken aan de verbetering van de kwaliteit van leven in snelgroeiende steden in de wereld. 

Een jaar na de ondertekening van de overeenkomst met UN-HABITAT waarmee het Shelter programma werd gelanceerd, hebben ARCADIS medewerkers deelgenomen aan missies op drie continenten om de stedelijke ontwerp en ontwikkelingsinspanningen van UN-HABITAT in enkele van de armste steden ter wereld te versterken.  De experts brachten kennis in op het gebied van architectuur, landschapsontwerp, waterzuivering, stedelijke planning en water management en vormden daarmee een aanvulling op de reeds aanwezige kennis en capaciteit.
 
De eerste van de twee in maart van dit jaar uitgevoerde missies op de Filippijnen  betrof advisering rondom de verbetering van de op heuvels gelegen sloppenwijken in Manilla waar mensen wonen die proberen nog waardevolle zaken van de vuilnisbelten te verzamelen en die recent zijn verplaatst naar een nabij gelegen en snel groeiende stadskern.  De tweede missie in de kuststad Sorsogon, betrof een gemengde missie op het gebied van landgebruik, planning, water management, drinkwater en afvalwater.  In een presentatie die werd bijgewoond door veel lokale bestuurders, bewoners en mensen van UN-HABITAT, legde het team ook de nadruk op de ontwikkeling van de stad op langere termijn met enkele praktische aanbevelingen waarin ook de effecten van klimaatverandering werden meegenomen.

 “Ons werk in Manilla en Sorsogon – vooral waar het gaat om klimaatverandering – is een goed voorbeeld van de toegevoegde waarde die we UN-HABITAT kunnen bieden,”  aldus Shelter Programma Manager Bert Smolders tijdens een recent op het UN-HABITAT hoofdkantoor in Nairobi, Kenia gehouden presentatie voor de private partners van de VN organisatie. “Onze gecombineerde kennis stelt ons in staat op hoog niveau input te geven in die situaties waar actie echt nodig is.”  Bestuursvoorzitter  Harrie Noy van ARCADIS prees het werk van het Shelter team tot nu toe: “We zijn blij met de voortgang die tot nu toe is geboekt door onze samenwerking met UN-HABITAT over het afgelopen jaar en kijken uit naar het leveren van een bijdrage tijdens toekomstige missies.”

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joost Slooten, ARCADIS NV, tel: 020 2011083, of buiten kantooruren mobiel: 06 2706 1880, e-mail: joost.slooten@arcadis.com

Over ARCADIS:
ARCADIS is een internationale onderneming die advies, ontwerp-, ingenieurs- en managementdiensten levert op de gebieden infrastructuur, water, milieu en gebouwen. We verbeteren mobiliteit, duurzaamheid en de kwaliteit van leven, door balans aan te brengen in de gebouwde en natuurlijke leefomgeving. ARCADIS ontwikkelt, ontwerpt, implementeert, onderhoudt en exploiteert projecten voor bedrijven en overheden. Met 16.000 medewerkers en EUR 2 miljard omzet, heeft de onderneming een uitgebreid internationaal netwerk dat steunt op sterke lokale marktposities. ARCADIS ondersteunt UN-HABITAT met kennis en expertise om de leefomstandigheden in snel groeiende steden over de hele wereld te verbeteren. Bezoek ons op www.arcadis.com

 

Einde persbericht


Overname Persbericht:

Overname van bovenstaand persbericht is, met inachtneming van onze algemene voorwaarden, toegestaan met bronvermelding: "Bron: AllePersberichten.nl".


Disclaimer:

AllePersberichten.nl velt geen oordeel over de juistheid en/of volledigheid van de geboden informatie in bovenstaand persbericht en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele tekortkomingen.