In het boek ‘Klimaat voor Waterlanders’ laten Martine Leewis en Harm Albert Zanting van de divisie Water van ARCADIS zien waarom het zo moeilijk is om mooie plannen ook uitgevoerd te krijgen.  Geïllustreerd aan veel voorbeelden uit de praktijk van het Nederlandse watermanagement. Het boek ‘Klimaat voor Waterlanders’ geeft geen kant en klare oplossingen, maar is wel een flinke  aanzet tot dialoog. Leewis en Zanting geloven in het samen denken en het discussiëren; zeker als het om de vitale strijd om het water gaat. Het duo doet suggesties hoe het beter kan op basis van hun jarenlange ervaring zowel met de bestuurlijke dilemma’s van het watermanagen, als met het daadwerkelijk versterken van dijken.

Dit boek gaat nu eens niet over slimme dijken of drijvende eilanden. Het gaat over de worsteling van Nederlandse bestuurders en beleidsmakers om tijdig de juiste maatregelen te organiseren. Het gaat ook over lokale ondernemers en belangenorganisaties die hun eigenwijze rol moeten pakken. Dat is niet eenvoudig in een land waar de aanleg van de gemiddelde snelweg twintig jaar duurt en over de ontpoldering van de Hedwigepolder al jaren wisselende besluiten worden genomen. Leewis en Zanting geloven echter in kwaliteit leveren: het moet wel kloppen. En ze constateren dat projecten pas van de grond komen, als enthousiaste lokale coalities er in geloven en er zelf hun schouders onder zetten.

Voor meer informatie over boek en auteurs:
www.klimaatvoorwaterlanders.nl

 

Einde persbericht


Overname Persbericht:

Overname van bovenstaand persbericht is, met inachtneming van onze algemene voorwaarden, toegestaan met bronvermelding: "Bron: AllePersberichten.nl".


Disclaimer:

AllePersberichten.nl velt geen oordeel over de juistheid en/of volledigheid van de geboden informatie in bovenstaand persbericht en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele tekortkomingen.