GisterenĀ is duidelijk geworden dat VIA NZL, een combinatie van bouwbedrijf Visser & Smit Bouw bv en technisch dienstverlener Imtech Building Services bv, van de Dienst Noord/Zuidlijn van de Gemeente Amsterdam de opdracht zal krijgen voor de afbouw van de nieuwe metrolijn. Deze opdracht, met een omvang van ongeveer 270 miljoen Euro, is opnieuw een belangrijke stap in de realisatie van de Noord/Zuidlijn.

Partners
Imtech Buildings Services bv en Visser & Smit Bouw bv (onderdeel van VolkerWessels) werken bij dit project samen met Imtech Infra bv en VolkerWessels-ondernemingen VolkerRail Nederland bv en BKB Infra vof. ARCADIS Nederland bv heeft een belangrijke rol op het gebied van engineering en systeemintegratie.


De Noord/Zuidlijn in Amsterdam is een nieuwe metrolijn met een lengte van 9,7 kilometer en een achttal stations. De metrolijn begint bovengronds in Amsterdam-Noord en gaat vervolgens 7,1 kilometer ondergronds onder het centrum naar het bestaande bovengrondse trein- en metrostation Zuid.

Afbouw van de Noord/Zuidlijn
De afbouw van de Noord/Zuidlijn, ook wel TT&A (Transporttechniek en Afbouw) genoemd, was het laatste grote nog aan te besteden contract. Het contract bestaat in hoofdlijnen uit het realiseren van het spoorsysteem, en daarbij behorende voorzieningen over de gehele lijn, en het afbouwen van alle metrostations. Daarbij kan worden gedacht aan installaties als roltrappen en liften, verlichting en tal van andere installaties.


Start uitvoering van de werkzaamheden
De start van de afbouwwerkzaamheden staat gepland in het voorjaar van 2012. In de periode daarvoor wordt het ontwerp, de werkvoorbereiding en de inkoop verder ontwikkeld door VIA NZL. Eind 2015 wordt de afbouw afgerond en zal - na een periode van testen en het proefbedrijf - de Noord/Zuidlijn naar verwachting in 2017 in exploitatie gaan.

 

Einde persbericht


Overname Persbericht:

Overname van bovenstaand persbericht is, met inachtneming van onze algemene voorwaarden, toegestaan met bronvermelding: "Bron: AllePersberichten.nl".


Disclaimer:

AllePersberichten.nl velt geen oordeel over de juistheid en/of volledigheid van de geboden informatie in bovenstaand persbericht en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele tekortkomingen.