ARCADIS heeft een grote opdracht gekregen van de Société du Grand Paris voor de levering van geotechnische en technische adviesdiensten voor het project Grand Paris Metro, een nieuwe 155 km lange geautomatiseerde metrolijn die wordt gepland in Parijs. Het contract heeft volgens ARCADIS een geschatte waarde van € 8 miljoen.

   
De nieuwe metrolijn omcirkelt de stad Parijs en meer dan 130 km van de lijn zal ondergronds worden aangelegd. Het nieuwe metrosysteem zal in totaal 72 stations tellen en aansluiten op bestaande openbaar vervoersystemen in Parijs, zodat Parijzenaren sneller van buitenwijk naar buitenwijk kunnen reizen en profiteren van betere verbindingen met de binnenstad. De totale bouwkosten voor de Grand Paris Metro worden geraamd op € 23 miljard waarmee het een project van nationaal belang is voor Frankrijk en tevens het grootste infrastructuurproject is in Europa. Naar verwachting wordt de lijn in 2023 opgeleverd.  


Onder dit contract zal ARCADIS de geotechnische onderzoeken leiden, controleren en analyseren en tevens de geologische en geotechnische modellering verzorgen voor de ondergrondse delen van de lijn en de overkappingen, inclusief de stations. ARCADIS zal ook de van andere ingenieursbureaus afkomstige conceptuele ontwerpen voor elk baanvak controleren en vaststellen. Het huidige contract heeft een verwachte looptijd van 4 jaar.

  
“Dit project toont aan dat overheden doorgaan met grote infrastructuurinvesteringen om omvangrijke transportproblemen op te lossen en hun economie op langere termijn te versterken”, aldus Nicolas Simonin, CEO van de Franse activiteiten van ARCADIS. “We zijn zeer trots dat we dit unieke project kunnen ondersteunen. Door de combinatie van klantgerichtheid, hoogwaardige technische kennis op het gebied van ondergronds ontwerp en onze omvangrijke knowhow op het gebied van risicomanagement hebben we de Société du Grand Paris ervan kunnen overtuigen dat ARCADIS de juiste partij is voor dit project.”  

 

Einde persbericht


Overname Persbericht:

Overname van bovenstaand persbericht is, met inachtneming van onze algemene voorwaarden, toegestaan met bronvermelding: "Bron: AllePersberichten.nl".


Disclaimer:

AllePersberichten.nl velt geen oordeel over de juistheid en/of volledigheid van de geboden informatie in bovenstaand persbericht en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele tekortkomingen.