ARCADIS (EURONEXT: ARCAD), de onderneming die internationaal adviezen, ontwerpen, ingenieurs- en managementdiensten levert, heeft vandaag bekend gemaakt dat Walter Verbruggen per 1 oktober 2011 is benoemd in de positie van Algemeen Directeur van ARCADIS in Duitsland. Hij volgt Mw. Stephanie Hottenhuis op die recent is benoemd in de positie van Directeur Europa voor ARCADIS.  

De heer Verbruggen (1963) was sinds 2010 Global Director Buildings voor ARCADIS, een positie waarin hij zich richtte op de markt- en klantontwikkeling alsmede het verwerven van grote projecten voor het wereldwijde segment Gebouwen. In aanvulling hierop was hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitwisseling van de wereldwijde expertise op het gebied van gebouwen. De heer Verbruggen kwam in 1988 in dienst bij ARCADIS en vervulde verschillende functies tot zijn benoeming tot Commercieel Directeur België in 2003. Hij vervulde deze positie voor vier jaar en leverde een belangrijke bijdrage aan de sterke groei die ARCADIS in België in die periode realiseerde. In 2007 werd hij benoemd tot Directeur Gebouwen in België en in 2009 werd hij op het corporate niveau binnen ARCADIS benoemd tot Directeur Marktontwikkeling voor het segment Gebouwen, een positie waarin hij de basis legde voor het ontstaan van de huidige Global Business Line Gebouwen. De heer Verbruggen is ingenieur en genoot zijn opleiding aan de Universiteit van Leuven in België.  

“We zijn verheugd dat Walter Verbruggen de taak om leiding te geven aan onze Duitse activiteiten heeft geaccepteerd”, aldus Friedrich Schneider, lid van de Raad van Bestuur van ARCADIS. “Zijn internationale ervaring en gedegen kennis van het wereldwijde netwerk en de activiteiten van ARCADIS zullen hem in staat stellen om de synergie met en tussen onze Duitse activiteiten te versterken. In aanvulling hierop verwachten we dat hij een sterke bijdrage zal leveren aan de groeistrategie van onze Europese activiteiten, gebruikmakend van zijn ervaring op het gebied van klant- en marktontwikkeling.” 

 

Einde persbericht


Overname Persbericht:

Overname van bovenstaand persbericht is, met inachtneming van onze algemene voorwaarden, toegestaan met bronvermelding: "Bron: AllePersberichten.nl".


Disclaimer:

AllePersberichten.nl velt geen oordeel over de juistheid en/of volledigheid van de geboden informatie in bovenstaand persbericht en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele tekortkomingen.