Heerenveen, 4 oktober 2011 – Accell Group N.V. heeft kennis genomen van de uitspraak van het
College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) waarmee de lang slepende NMa-procedure
tegen Accell Group en andere fietsfabrikanten over schending van de mededingingsregels
definitief is beslecht. Het CBb heeft de oorspronkelijk door de NMa aan Accell Group opgelegde
boete van € 12,8 miljoen bijna gehalveerd tot € 6,9 miljoen, met name omdat de verweten
gedragingen in 2000 geen effect op de markt hebben gehad.

Beschikbare documenten

Hieronder vindt u de documenten die voor dit onderdeel beschikbaar zijn. De documenten zijn beschikbaar in het PDF-formaat en kunt u bekijken met de gratis Adobe® Reader®.
  6106990.pdf (Adobe PDF-document, 31Kb)
College van Beroep stelt NMa boete vast

Einde persbericht


Overname Persbericht:

Overname van bovenstaand persbericht is, met inachtneming van onze algemene voorwaarden, toegestaan met bronvermelding: "Bron: AllePersberichten.nl".


Disclaimer:

AllePersberichten.nl velt geen oordeel over de juistheid en/of volledigheid van de geboden informatie in bovenstaand persbericht en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele tekortkomingen.