ARCADIS heeft vandaag bekendgemaakt dat
het een belangrijke opdracht heeft ontvangen van Transelec, een toonaangevend energietransportbedrijf in Chili, voor het uitvoeren van een milieu-effect-rapportage (MER) voor de aanleg van een 800 km lange hoogspanningskabel in het zuiden van Chili. De hoogspanningskabel wordt aangelegd in verband met de door Energia Austral Ltda voorgenomen bouw van drie waterkrachtcentrales. De contractwaarde voor ARCADIS bedraagt US$ 11.5 miljoen.

ARCADIS heeft als toonaangevende leverancier van milieudiensten overal ter wereld ruime ervaring opgebouwd in het bepalen van de milieueffecten van infrastructurele investeringen. Bij deze opdracht in Chili zal ARCADIS langs de gehele aanlegroute van de kabel de milieueffecten peilen. Daarbij zal ook worden bekeken hoe effecten op het milieu tot een minimum kunnen worden beperkt. Naar verwachting zal de opdracht binnen 14 maanden worden afgerond.

Hernán Bezamat, CEO van ARCADIS Chili: “Voor een doorlopende economische groei in Chili is het belangrijk dat er wordt geïnvesteerd in energie-infrastructuur. Door het bundelen van onze brede kennis als milieuadviseur in Chili met de (MER)-expertise van ARCADIS collega’s elders ter wereld, kunnen we onze klant tijdens het besluitvormingsproces breed ondersteunen met gedegen adviezen ten aanzien van de investering en mogelijke effecten op het milieu”.

 

Einde persbericht


Overname Persbericht:

Overname van bovenstaand persbericht is, met inachtneming van onze algemene voorwaarden, toegestaan met bronvermelding: "Bron: AllePersberichten.nl".


Disclaimer:

AllePersberichten.nl velt geen oordeel over de juistheid en/of volledigheid van de geboden informatie in bovenstaand persbericht en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele tekortkomingen.