Persbericht: ARCADIS en tien andere bedrijven tekenen voor biodiversiteit en ecosystemen 

http://www.allepersberichten.nl/persbericht/19019/1/ARCADIS-en-tien-andere-bedrijven-tekenen-voor-biodiversiteit-en-ecosystemennbsp/

AllePersberichten.nl - http://www.allepersberichten.nl

Informatie Persbericht
Door : Arcadis
Gepubliceerd op : 13-12-2011
Beknopte beschrijving: :ARCADIS en tien andere bedrijven zetten zich met concrete projecten in voor biodiversiteit en ecosystemen in Nederland en daarbuiten. Zij


Persbericht : ARCADIS en tien andere bedrijven tekenen voor biodiversiteit en ecosystemen 

ARCADIS en tien andere bedrijven tekenen voor biodiversiteit en ecosystemen 

ARCADIS en tien andere bedrijven zetten zich met concrete projecten in voor biodiversiteit en ecosystemen in Nederland en daarbuiten. Zij hebben dit dinsdag afgesproken met IUCN NL, het Nederlandse kantoor van de International Union for Conservation of Nature (IUCN), tijdens de presentatie van het advies van de Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen.

Door natuur te beschermen en te houden willen de bedrijven duurzaam gebruik maken van de diensten die biodiversiteit en ecosystemen leveren. Het gaat onder andere om de levering van zuiver water, hernieuwbare grondstoffen, de opname van CO2 en een gezonde bodem voor de landbouw. Het is wereldwijd uniek dat bedrijven zich voor de langere termijn, met een visie op de komende 20 jaar, samen inzetten voor biodiversiteit en ecosystemen.

De ondertekenaars zijn ARCADIS, ABN AMRO, AkzoNobel, Cofely Nederland NV (onderdeel van GDF Suez), DHV, DSM, InterfaceFLOR, KLM, Nutreco, Philips en PwC.
Al op korte termijn gaat een aantal van deze bedrijven met een eerste pilot aan de slag door hun bedrijventerrein als verbinding tussen natuurgebieden in te zetten. Hierdoor kunnen planten- en dierensoorten zich over een groter gebied verspreiden, waardoor zij in ons veranderende klimaat meer kans op overleven krijgen. IUCN-lidorganisaties als de zoogdiervereniging en RAVON verlenen hun steun aan deze initiatieven.

 
Het zogeheten Inspirational Programme van Leaders for Nature bevat ook acties van de bedrijven op de middellange en lange termijn. Dit is mede een initiatief van ARCADIS. Elk bedrijf zet zich in binnen het programma met een eigen rol en gebaseerd op de specifieke kennis van het bedrijf. Door te laten zien hoe waardevol ecosysteemdiensten voor bedrijven zijn, wordt de noodzaak om natuur te beschermen beter zichtbaar en kan dit mee worden genomen in strategische beslissingen. Daarnaast komt er veel aandacht voor het sluiten van kringlopen van grondstoffen en het verduurzamen van productieketens en bedrijfsprocessen.