Advies- en ingenieursoreganisatie ARCADIS werkt aan Floriade-inzendingen voor diverse partijen, waaronder overheden van Azerbeidzjan, Zuid-Korea, Spanje, Italië en Indonesië. Bovendien is ARCADIS gevraagd om bijdrages te leveren voor de Raad voor de Boomkwekerijen, de Groente- en Fruitsector, Rabobank en Bloom’in Holland. De totale waarde van deze opdrachten is tot nu toe ongeveer 2,7 miljoen euro.

Vooral de opdracht van Azerbeidzjan spreekt tot de verbeelding. Voor een bedrag van 1,2 miljoen euro ontwerpen wij voor de Kamer van Koophandel een compleet Paviljoen inclusief de buitenruimte. Voor de andere partijen varieert onze inbreng van de vergunningenaanvraag het ontwerp, engineering, realisatie en onderhoud van percelen op het basispark tot het bouwen van paviljoenen. Verder realiseert ARCADIS ook de vijf tuinen van de winnaars van de tuinarchitectenwedstrijd.

De Floriade is een wereldtuinbouwtentoonstelling die elke tien jaar wordt gehouden. Dit jaar is de Floriade 2012 in Venlo. De afgelopen jaren heeft ARCADIS het ontwerp en de complete aanleg van het basispark van de wereldtuinbouwtoonstelling verzorgd (met alleen al voor het basispark in totaal een omzet van ruim 45 miljoen euro). Alle inzendingen moeten voor 4 april gereed zijn. Dat legt een grote tijdsdruk op de mensen, maar die hebben het goed onder controle.

Algemeen directeur Rob Mooren is trots op wat er nu al staat. ,,We werken nu voor de derde keer op rij mee aan de realisatie van de Floriade. Onze meerwaarde zit in het integraal uitvoeren van de multidisciplinaire opdrachten met speerpunten op de thema’s projectmanagement, landschapsontwerp en duurzaamheid. De opdrachtgevers kunnen rekenen op resultaat binnen de afgesproken en overeengekomen budgetten; op tijd geleverd, gegarandeerd binnen budget en met de afgesproken kwaliteit.’’

 

Einde persbericht


Overname Persbericht:

Overname van bovenstaand persbericht is, met inachtneming van onze algemene voorwaarden, toegestaan met bronvermelding: "Bron: AllePersberichten.nl".


Disclaimer:

AllePersberichten.nl velt geen oordeel over de juistheid en/of volledigheid van de geboden informatie in bovenstaand persbericht en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele tekortkomingen.