Heerenveen, 6 februari 2012 - Accell Group N.V. maakt bekend haar activiteiten in Azië verder te versterken met de benoeming van een topmanager voor haar vestiging in Taiwan. De organisatie in Azië wordt steeds belangrijker om kansen in die regio aan zowel de inkoop- als verkoopkant te benutten. Accell Group wil de sourcing van onderdelen in Azië verder structureren en uitbreiden. Met de verkoop van fitesen richt de onderneming zich exclusief op het topsegment van de Aziatische fietsmarkt. De omzetten zijn nog beperkt, maar de verwachting is dat de vraag naar exclusieve fietsen in de komende jaren verder zal toenemen als gevolg van de sterke welvaartsgroei in dit werelddeel.

Beschikbare documenten

Hieronder vindt u de documenten die voor dit onderdeel beschikbaar zijn. De documenten zijn beschikbaar in het PDF-formaat en kunt u bekijken met de gratis Adobe® Reader®.
  1038936.pdf (Adobe PDF-document, 88Kb)
Accell Group versterkt organisatie in Azi

Einde persbericht


Overname Persbericht:

Overname van bovenstaand persbericht is, met inachtneming van onze algemene voorwaarden, toegestaan met bronvermelding: "Bron: AllePersberichten.nl".


Disclaimer:

AllePersberichten.nl velt geen oordeel over de juistheid en/of volledigheid van de geboden informatie in bovenstaand persbericht en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele tekortkomingen.