ARCADIS Nederland heeft, aanvullend op haar certificatie voor kwaliteitszorg, certificaten voor milieuzorg en veiligheid & gezondheid ontvangen. Het gaat om ISO 14001 en OHSAS 18001. Met deze laatste 2 certificaten geven we aan dat we onze werkzaamheden op een voor alle betrokkenen veilige en gezonde wijze uitvoeren en aandacht hebben voor bescherming van het milieu. Daarbij streven we vanuit onze interne controleprocessen naar continue verbetering en laten we een onafhankelijke externe partij die constant toetsen.

Met het behalen van deze certificaten zijn we het eerste en nu dus nog enige ingenieursbureau in Nederland dat zij ten aanzien van al haar activiteiten voor alle hieronder genoemde aandachtsgebieden gecertificeerd is volgens de geldende internationale normen:

-              Quality: NEN-EN ISO 9001
-              Health & Safety: OHSAS 18001
-              Environment: NEN-EN ISO 14001

 

Einde persbericht


Overname Persbericht:

Overname van bovenstaand persbericht is, met inachtneming van onze algemene voorwaarden, toegestaan met bronvermelding: "Bron: AllePersberichten.nl".


Disclaimer:

AllePersberichten.nl velt geen oordeel over de juistheid en/of volledigheid van de geboden informatie in bovenstaand persbericht en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele tekortkomingen.