4 mei 2012

Neda Delfani, winnares van de SER-Scriptieprijs 2012, loopt een dagje mee met SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan. Op het programma staan een vergadering van de Raad van Advies van de Nederlandse Orde van Advocaten en een lezing voor de Rotary Club Den Haag over sponsoring van kunst. Begin juni zal ze nog een dagdeel meelopen met de SER-voorzitter.

Neda’s winnende scriptie gaat over de vraag of EU-beleidsaanbevelingen door een lidstaat worden gevolgd omdat ze rationeel-logisch zijn of omdat ze passen bij de ideologie van de regering van die lidstaat. Haar conclusie is dat regeringen aan cherry-picking doen: ze volgen vooral aanbevelingen op die passen bij de ideologie van de regerende partijen. Neda Delfani is 27 jaar en werkt inmiddels bij de Universiteit van Amsterdam. Daar schrijft ze een proefschrift over de mogelijke rol van eigenwoningbezit als pensioenvoorziening en de gevolgen daarvan voor armoede en ongelijkheid in de samenleving.

Einde persbericht


Overname Persbericht:

Overname van bovenstaand persbericht is, met inachtneming van onze algemene voorwaarden, toegestaan met bronvermelding: "Bron: AllePersberichten.nl".


Disclaimer:

AllePersberichten.nl velt geen oordeel over de juistheid en/of volledigheid van de geboden informatie in bovenstaand persbericht en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele tekortkomingen.