Werkgevers en werknemers in de reisbranche kunnen vanaf vandaag samen aan de slag met de arbocatalogus. De arbocatalogus is ontwikkeld door Reiswerk en is in een speciale module exclusief te vinden op www.reiswerk.nl/arbocatalogus. Naast praktische handleidingen, richtlijnen en omgangsvormen staat bijvoorbeeld ook beschreven aan welke eisen een beeldscherm of receptiebalie moet voldoen. “Welzijn op de werkvloer is erg belangrijk. Het is een belangrijke voorwaarde om als werknemer optimaal te presteren. We zijn dan ook trots op dit mooie eindproduct dat samen met werkgevers en werknemers uit de reisbranche is ontwikkeld,” vertelt Frank Oostdam, voorzitter van Reiswerk.

Oplossingenboek
In de Arbeidsomstandighedenwet (ook wel bekend als de Arbowet) staat dat de werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van zijn medewerkers op het werk. De overheid stelt voor hiervoor zogenoemde ‘doelvoorschriften’ vast. Reiswerk heeft deze doelvoorschriften samen met werkgevers en werknemers uitgewerkt in de arbocatalogus voor de reisbranche. Alle afspraken en regels om werk gerelateerde ongevallen en ziekten te beperken zijn er in terug te vinden. De arbocatalogus is een soort oplossingenboek, waarin de voor de reisbranche best passende manieren en middelen opgenomen zijn om risico’s voor veiligheid en gezondheid van medewerkers te vermijden en als ze er zijn te beperken. Vragen over hoe je je stoel zo in kunt stellen dat je nekklachten kunt voorkomen, of wat de werkgever en de werknemer zelf kunnen doen om te voorkomen dat reisprofessionals ziek worden van een te hoge werkdruk, worden beantwoord in de arbocatalogus.

Workshop toepassing arbocatalogus
Reiswerk organiseert op dinsdag 21 april een workshop voor HR-managers of (toekomstige) preventiemedewerkers die verantwoordelijk zijn voor het inventariseren van risico’s op de werkvloer van hun reisbedrijf. De deelnemers van deze interactieve workshop ontvangen na afloop het certificaat ‘Preventiemedewerker’. Reisondernemingen kunnen daarmee aantoonbaar laten zien dat zij aan hun wettelijke verplichting voldoen door over preventiemedewerker(s) te beschikken met basiskennis en –deskundigheid op het gebied van gezonde arbeidsomstandigheden. Aanmelden voor deze gratis workshop kan eenvoudig via www.reiswerk.nl/agenda/details/38132/workshop-toepassing-reiswerk-arbocatalogus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *