Glucosemeters en ander testmateriaal voor Nederlandse diabetespatiënten behoorden lange tijd tot de duurste van Europa. Coöperatie VGZ is er in geslaagd de prijs van kwalitatief goede diabetes testmaterialen fors te verminderen zonder dat het de keuzevrijheid van de klant in de weg staat.
​Coöperatie VGZ heeft daarvoor afspraken gemaakt met leveranciers die het breedste assortiment glucosemeters hebben, dat voldoet aan de kwaliteitseisen. Deze criteria zijn opgesteld in afstemming met Diabetesvereniging Nederland (DVN) en de beroepsorganisatie voor diabeteszorgverleners (EADV). Resultaat: de gemiddelde prijs van teststrips daalde van € 0,60 naar € 0,27, een besparing van 55%. Dat scheelt jaarlijks zo’n 10 miljoen euro voor de premiebetaler van VGZ.
Bekijk de infographic voor het overzicht.

Kwaliteit voorop
Belangrijkste voorwaarde voor Coöperatie VGZ is dat diabetespatiënten geen gedoe ervaren bij de aanschaf van hun testmateriaal of behoud van hun bestaande glucosemeter. Bovendien moet al het geselecteerde materiaal voldoen aan kwaliteitseisen. Samen met patiënten- , beroeps- en belangenverenigingen stelde VGZ de kwaliteitscriteria op, zoals bijvoorbeeld een verplichte ISO- certificering en automatische codering. Meer dan veertig meters voldoen aan die eisen, terwijl een tiental meters niet voldoet. VGZ vergoedt deze meters daarom niet meer per 1 januari 2015.

Keuze voor de patiënt dankzij ruim assortiment
Arts en patiënt bepalen samen de functionaliteiten waaraan een meter moet voldoen. De leverancier zoekt samen met de patiënt naar de gewenste meter. Uitganspunt is dat iedere patiënt de meter naar keuze krijgt of behoud uit het beschikbare ruime assortiment. VGZ maakt geen voorselectie, maar laat de keus bij de arts en de patiënt in de behandelkamer. Daarna kiest de patiënt samen met de leverancier een glucosemeter op basis van de aangegeven functionaliteiten. VGZ bemoeit zich daar uitdrukkelijk niet mee.

Geen gedoe voor de patiënt
Klanten van VGZ mogen geen gedoe ervaren bij het verkrijgen van de glucosemeters. Het doel is dat patiënten zoveel mogelijk het materiaal behouden dat zij al hadden. VGZ zorgt voor een breed landelijk dekkend netwerk van leveranciers. Signalen van ongewenste verandering van materiaal neemt VGZ zeer serieus. Wij spreken leveranciers erop aan. We zijn met hen overeengekomen dat het volledige brede assortiment aan meters beschikbaar is voor onze klanten.

Besparing van 10 miljoen euro per jaar
De advies inkoopprijs van diabetes teststrips ligt zo rond één euro. De inkoopprijs in voorgaande jaren (inclusief korting) was 60 cent, dat is dit jaar met 55% gezakt naar 27 cent. (zie infographic) Nederland was in vergelijking met omliggende Europese landen vrij duur, dat is nu mede door de andere manier van inkopen verleden tijd. Dit levert een premievoordeel op van 10 miljoen euro per jaar voor de premiebetaler van VGZ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *